“பிள்ளைகளை நிர்வகிக்கும் திறன்கள்” – பெற்றோருக்கான கருத்தரங்கு உடுநுவரையில் (Photos)


afas

உடுநுவரை ஐக்கிய அமைப்பு (Udunuwara United Organization) ஏற்பாடு செய்திருந்த “பிள்ளைகளை நிர்வகிக்கும் திறன்கள்” (Child Management Skills) எனும் தலைப்பிலான கருத்தரங்கு நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (02) ஹந்தஸ்ஸ அல்மனார் தேசிய பாடசாலை கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.

இங்கருத்தரங்கில் பேராதனை விசேட சிறுவர் வைத்தியசாலையின் விசேட வைத்திய நிபுணர் நிலாம் ஜிப்ரி வளவாளராக கலந்துகொண்டதுடன் கௌரவ அதிதியாக மஹீர் ஷரீப்தீன் கலந்துகொண்டார். (நு)

1a018767-3703-420e-ad4b-600b650aede8c63e22f3-5c94-4223-9950-966c6caf6984ad68cdd4-82d4-4e59-9648-0d6430489a2c

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>