தலைவர்களிடமிருந்து நாட்டைப் பாதுாகாக்க வேண்டியுள்ளது – மெதகொட அபயதிஸ்ஸ தேரர்


Medagoda Abhayathissa thero

நாட்டைப் பாதுகாக்க தலைவர்களை தெரிவு செய்த மக்களுக்கு இன்று தலைவர்களிடமிருந்து நாட்டைப் பாதுகாக்க வேண்டியுள்ளதாக ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் பாலி மற்றும் பௌத்த பீடத்தின் பேராசிரியர் மெதகொட அபயதிஸ்ஸ தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று (27) கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டு கருத்துத் தெரிவிக்கையிலயே தேரர் இதைனைக் கூறினார். (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>