இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்


2864715d82b11150aa3b63b98c691876_L

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (28) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு

WCFECVEVCEVC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>