சவுதி இளவரசர் முகம்மத் பின் சல்மான் குவைட் விஜயம்


image_3c9b47661d

சவுதி இளவரசர் முகம்மத் பின் சல்மான் பின் அப்துல்லசீஸ் தலைமையிலான தூதுக் குழுவொன்று குவைட் நாட்டுக்கு விஜயம் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

குவைட் அமீர் சயீக் சபா அல் அஹமட் அல் சபாவினால் சவுதி இளவரசர் சூடான முறையில் வரவேற்கப்பட்டுள்ளார்.

இரு நாட்டின் தலைவர்களும் பிராந்தியத்திலுள்ள பிரச்சினைகள் மற்றும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் என்பன குறித்து கலந்துரையாடியுள்ளதாக குவைட் நாட்டு தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன.

சவுதி இளவரசருக்கு இராப் போசன விருந்தொன்றும் பயான் மாளிகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது.   (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>