வடமராட்சி மத்திய மகளிர் கல்லூரி வளாக தோட்டத்தில் பழமரங்கள் நாட்டிவைப்பு


jscazk

பழமர தோட்ட செய்கையை ஊக்குவிக்கும் முகமாக வடமராட்சி மத்திய மகளிர் கல்லூரி வளாக தோட்டத்தில் பழமரங்கள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (07) நாட்டி வைக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் விவசாய அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர, பிரதி அமைச்சர் அங்கஜன் இராமநாதன் ஆகியோர் சிறப்பு அதிதிகளாக கலந்து கொண்டு பழ மரங்களை நாட்டி வைத்தனர்.

“விவசாயத்தின் இன்னொரு அங்கமாக காணப்படும் பழமர செய்கைகளை நாட்டுவதன் மூலம் சிறந்த இயற்கை கனிகளை தலைமுறையினருக்கு கிடைக்க செய்யலாம்” என விவசாய அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர இதன்போது குறிப்பிட்டார்.

“பாடசாலை காலத்திலிருந்தே பழ மரங்களை நாட்டுவதன் மூலம் நமது நாட்டினதும் பசுமையினதும், சிறந்த பழ அறுவடைகளினதும் பங்காளராக இணைந்து கொள்வதோடு, சிறு பராயத்திலிருந்தே சிறந்த எண்ணங்களை நோக்கங்களாக பிரதி பலித்துக்கொள்ளலாம்” என பிரதி அமைச்சர் அங்கஜன் இராமநாதன் தெரிவித்தார்.

இந்த நிகழ்வில் பாடசாலை மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், விவசாய திணைக்கள அதிகாரிகள், கரவெட்டி பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் என பெருமளவிலானோர் இணைந்திருந்தனர். (நு)dcsafa

jasck

jscazk

uayshf

uyiok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>