கல்முனை அஷ்ரஃப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாலையில் உலக பார்வை தினம் அனுஷ்டிப்பு


20181011_113848

கல்முனை அஷ்ரஃப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாலையில் உலக பார்வை தினம் (World Sight Day 2018) இன்று (11.10.2018) அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.

வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் ஏ.எல்.எப். ரகுமான் தலைமையில் சிறப்பாக இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் விழிப்புணர்வூட்டும் துண்டுப்பிரசுரங்கள் பொது மக்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. (நு)

– எம்.என்.எம்.அப்ராஸ் –
20181011_113743

20181011_113848

20181011_113730

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>