அரசியலமைப்பு சபைக்கு சிவில் பிரதிநிதிகள் நியமனம்


parliament

அரசியலமைப்பு சபைக்கான மூன்று சிவில் சமூக பிரதிநிதிகளின் பெயர்களையும் பாராளுமன்றம் இன்று அனுமதித்துள்ளது.

அதன்படி, 19வது திருத்தத்துக்கு அமைவாக கலாநிதி ஜயந்த தனபால, அஹமட் ஜாவித் யூசுப் மற்றும் நாகனந்தன் செல்வகுமாரன் ஆகியோர் அரசியலமைப்பு சபையின் சிவில் பிரதிநிதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். (நு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>