“வெகுமதியுடனான முதலீட்டிற்கு ஓர் வழிகாட்டி” – தமிழில் பயிற்சிப்பட்டறை


CSE

கொழும்பு பங்குப்பரிவர்த்தனை (Colombo Stock Exchange) “வெகுமதியுடனான முதலீட்டிற்கு ஓர் வழிகாட்டி” எனும் தொனிப்பொருளிலான பங்குச்சந்தை தொடர்பான தமிழ் மொழி மூல கல்விசார் பயிற்சிப்பட்டறையொன்றினை இம்மாதம் 20, 21 மற்றும் 27, 28 ஆம் திகதிகளில் கொழும்பில் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

இக்கருத்தரங்கு கொழும்பில் அமைந்துள்ள உலக வர்த்தக மைய கட்டிடத்தின் கொழும்பு பங்குப்பரிவர்த்தனை கேட்போர் கூடத்தில் பி.ப 3.00 மணி தொடக்கம் 6.00 மணி வரை இடம்பெறவுள்ளது.

முதலீட்டை ஆரம்பித்தல் பற்றிய அறிமுகம், பங்குகளை தெரிவு செய்தல் தொடர்பாக தீர்மானமெடுத்தல், நிதிக்கூற்றுக்களை விளங்கிக்கொள்ளல், பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவின் வகிபாகம், இணைய தள பங்கு வியாபாரம், கொழும்பு பங்குப்பரிவர்த்தனையின் இணையத்தளத்தினூடாக தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளல் உள்ளிட்ட பல தலைப்புக்களை உள்ளடக்கியதாக இச்செயலமர்வு நடைபெறவுள்ளது.

செயலமர்வின் இறுதியில் பங்கு சந்தை முதலீடு பற்றிய பூரண விளக்கமொன்றை பெற்றுக்கொள்ள கூடியதாக இருக்கும் என்பதுடன் பங்குபற்றும் அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இப்பயிற்சிப்பட்டறை மற்றும் பதிவுகள் தொடர்பான மேலதிக விபரங்களுக்கு கொழும்பு பங்குப்பரிவர்த்தனையின் (www.cse.lk ) இணையத்தளத்தைப் பார்ப்பதன் மூலம் அல்லது 075-2352929, 045-2232388 எனும் தொலைபேசி இலக்கத்தினூடாக கொழும்பு பங்குப்பரிவர்த்தனையின் இரத்தினபுரி கிளை முகாமையாளர் ஆர்.எம். சிவானந்தனை தொடர்புகொள்வதன் ஊடாக தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். (நு)

– ராபி சிஹாப்தீன் –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>