நாட்டுக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் கேட்க உரத்துப் பேச வேண்டிய காலம் கனிந்துள்ளது- மஹிந்த


Mahinda Rajapaksa

பாராளுமன்றம் கூடியதன் பின்னர் புதிய அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் விசேட அறிவிப்பொன்றை செய்யவுள்ளதாக பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ இன்று அறிவித்துள்ளார்.

தான் பிரதமர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டமை தொடர்பில் வெவ்வேறு கருத்துக்கள் விடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் நாட்டுக்கும், சர்வதேசத்துக்கும் கேட்பதற்கு பேசவேண்டிய காலம் கனிந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

அரச சார்பற்ற அமைப்புக்களிலிருந்து சம்பளம் பெறும் சிலரே இவ்வாறு கதைகளைக் கட்டவிழ்த்து விட்டு வருகின்றனர்.

எமது நாட்டு மக்களுக்கு மட்டுமல்ல, சர்வதேசத்துக்கும் உரையாற்றுவதற்கான நேரம் உதயமாகியுள்ளது.

கொழும்பு, மலர் வீதியில் அமைந்துள்ள பிரதமர் காரியாலயத்தில் தேசிய பல்கலைக்கழகங்களிலுள்ள விரிவுரையாளர் சங்கத்துடன் இன்று (01) இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் பிரதமர் இதனைக் கூறியுள்ளார்.  (மு)

One comment

  1. You are talk cock shut your belady mouth you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>