கஹட்டோவிட்ட முஅஸ்கர் ரஹ்மான் மகளிர் அரபுக் கல்லூரியில் தகவல் ஊடகத்துறைக் கருத்தரங்கு


er

கஹட்டோவிட்ட முஅஸ்கர் ரஹ்மான் மகளிர் அரபுக் கல்லூரி மாணவர்களின் ஊடகத்துறை அறிவை விருத்தி செய்யும் நோக்கில், கல்லூரியின் நிருவாகம் ஏற்பாடு செய்திருந்த தகவல் ஊடகத்துறை ஒரு நாள் கருத்தரங்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (04) கல்லூரியின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.

ஊடகத்துறையின் முக்கியத்துவமும், செய்தி உருவாக்கமும் எனும் தலைப்பில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில், ஊடகவியலாளர் எம்.எம்.  முஹிடீன் (இஸ்லாஹி) வளவாளராக கலந்து சிறப்பித்தார். கல்லூரியில் கல்வி கற்கும் ஊடகத்துறையில் ஆர்வமுள்ள 27 உயர் வகுப்பு மாணவிகள் இக்கருத்தரங்கில் கலந்துகொண்டு பயனடைந்தனர்.

கல்லூரியின் செயலாளர் எம்.ஆர். எம். ஹுஸ்னியின் வழிகாட்டலில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் கலந்துகொண்ட மாணவர்களுக்கு, கம்பஹா மாவட்டத்தில் இயங்கும் ஊடகவியலாளர் அமைப்பான சியன மீடியா வட்டம், ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் மீடியா போரத்துடன் இணைந்து சான்றிதழ்களை வழங்கியது.  (மு)

er ert uik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>