கியுபா ஜனாதிபதி வட கொரியா விஜயம்


image_d23c26bb97

கியுபா ஜனாதிபதி மிகுவெல் தியேஷ் கெனல் வடகொரியாவுக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு சென்றுள்ளார்.

வட கொரிய ஜனாதிபதி கிம் ஜோன் உன் இனால் கியுபா ஜனாதிபதி சூடான முறையில் வரவேற்கப்பட்டுள்ளார்.

தனது முதலாவது  வெளிநாட்டுப் பயணமாக கியுபா ஜனாதிபதி வட கொரியாவுக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளார். இவரது முதலாவது விஜயத்தின் ஆரம்பத்தில் ரஷ்யாவுக்கும் சென்றுள்ளார்.

வட கொரிய விஜயத்தை முடித்துக் கொண்டு சீனாவுக்கும், வியட்நாமுக்கும் லாஓசுக்கும் கியுபா ஜனாதிபதி செல்லவுள்ளார்.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>