அரசாங்கத்தின் பிரதான அமைப்பாளராக எஸ்.பி. திசாநாயக்க


S.B. Dissanayake

பாராளுமன்றத்தில் அரசாங்கத்தின் பிரதான அமைப்பாளராக அமைச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அவர் நாளை பாராளுமன்றத்தில் தனது கடமைகளை உத்தியோகபூர்வமாக பொறுப்பேற்கவுள்ளார்.

அமைச்சர் எஸ்.பி. திசாநாயக்க இன்று பெருந்தெருக்கள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சராக பதவியேற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.(அ)

4 comments

  1. Baல்டி..திசா

  2. Baல்டி..திசா

  3. நமக்கு ஆதரவாக 125 பேர் அளவில் இருக்கின்றார்கள் என்று எஸ்.பீ. திசாநாயக்கவும் டிலான் பெரேராவும் சொன்னதை மைத்திரியும் மகிந்தவும் நம்பினார்கள். இவர்கள் இருவரும் வெறும் வாய்ச் சவடால்கள் என்று அவர்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். சரத் என் சில்வா மற்றும் ஜீ.எல்.பீரிசின் சட்ட ஆலோசனைகளைத் தெய்வ வாக்காக நினைத்தார்கள். சரத் என் சில்வா தான் முன்னர் கூறிய தீர்ப்புக்களை அவரே விமர்சிகின்றார். ஜீ.எல். பீரிஸ் ஒரு நாளாவது எந்தக் கோட்டிலாவது ஆஜர் ஆனது இல்லை. இது எல்லாம் நன்றாகத் தெரிந்து இருந்தும் விதி வரும்போது மதி மயங்கி விட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>