சர்வதேச மாற்றுத் திறனாளிகள் தினத்தை முன்னிட்டு மக்காவில் விசேட ஏற்பாடு (Photos)


Screen Shot 2018-12-04 at 12.23.34 PM

சர்வதேச மாற்றுத் திறனாளிகள் தினம் நேற்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. இதனை முன்னிட்டு மக்கா நகரில் அமைந்துள்ள இறை இல்லமான கஃபதுல்லாஹ்வில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விசேட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்ததாக ஹரம் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

வழமையாக கடும் நெரிசல் காணப்படும் கஃபதுல்லாஹ்வுக்கு அருகாமையில் மாற்றுத் திறனாளி யாத்திரியர்கள் நெருங்குவது மிகவும் கடினமாக காணப்படும். பொதுவாக மாற்றுத் திறனாளி யாத்திரியர்களுக்காக பிரத்தியோக ஏற்பாடுகள் மக்கா நகரில் அழகிய முறையில் செய்யப்பட்டு காணப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் நேற்றைய தினம் சர்வதேச மாற்றுத் திறனாளிகள் தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டதை முன்னிட்டு ஹரம் நிர்வாகம் மாற்றுத் திறனாளி யாத்திரியர்களுக்காக மாத்திரம் இரண்டு மணிநேரம் கஃபதுல்லாஹ்வின் அருகாமையில் வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடச் சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியிருந்தது. (ஸ)

Screen Shot 2018-12-04 at 12.23.08 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.22.59 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.24.43 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.24.27 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.24.35 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.24.18 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.23.58 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.22.37 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.24.08 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.23.44 PM Screen Shot 2018-12-04 at 12.23.34 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>