பாராளுமன்ற அமர்வு ஆரம்பம் – நேரடி ஒளிபரப்பு


Screen Shot 2018-12-05 at 10.36.22 AM

இன்றைய பாராளுமன்ற அமர்வு சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தலைமையில் 10:30 மணியளவில் ஆரம்பமானது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு இன்றைய அமர்வுகளை புறக்கணித்துள்ளது.

சபை அமர்வுக்கு முன்னர் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தலைமையி கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டம் இடம்பெற்றுள்ளது.

கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்திற்கு அனைத்து கட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு தரப்பினர் கூட்டத்தை புறக்கணித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. (ஸ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>