கிண்ணியாவில் கட்டாக்காலி மாடுகளால் தொல்லை அதிகரிப்பு


Screen Shot 2018-12-05 at 4.11.21 PM

கிண்ணியா பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட நடுவூற்று கிராமத்தில் கட்டாக்காலி மாடுகளின் தொல்லை அதிகரித்துள்ளதாகப் பிரதேச வாசிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்கள்.

தங்களது வீட்டு காணிக்குள் மற்றும் வயல் நிலங்களினுள் புகுந்து இக் கட்டாக்காலி மாடுகள் பயிர்களை நாசமாக்கி விடுவதாகத் தெரிவிக்கின்றனர்.

நடுவூற்று வைத்தியசாலை சுற்று வட்டம், சுனாமி வீட்டுத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மாடுகளின் தொல்லை காரணமாக தங்களது விவசாய நிலங்கள் அழிக்கப்படுவதாகவும் பிரதேசவாசிகள் தங்களது ஆதங்கங்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இவ்வாறான கட்டாக்காலி மாடுகளை கிண்ணியா பிரதேச சபை கவனத்திற் கொண்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு பிரதேச மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். (ஸ)

– ஹஸ்பர் ஏ ஹலீம் –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>