JKI National Championship போட்டியில் கஹட்டோவிட்ட மாணவர்கள் இருவருக்கு வெண்கலப் பதக்கம்


Screen Shot 2018-dd12-06 at 3.27.29 PM

கொழும்பு சுகததாச சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற Japanese Karatedo Itosukai (JKI) National Championship போட்டியில் கஹட்டோவிட்ட அல் பத்ரியா மகா வித்தியாலய மாணவர்கள் இருவர் வெண்கலப் பதக்கங்களை சுவீகரித்துக் கொண்டனர்.

15 வயதின் கீழ் பிரிவில் போட்டியிட்ட எம்.ஆர்.எம்.அம்ஹர் ஒரு வெண்கலப் பதக்கத்தையும், 8 வயதின் கீழ் பிரிவில் போட்டியிட்ட எம்.ஆர்.எம்.ஸாயித் இரு வெண்கலப் பதக்கங்களையும் சுவீகரித்துக் கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

புகைப்படங்கள் : பயிற்சியாளர் ரம்ஸான் | கஹட்டோவிட்ட ரிஹ்மி – Screen Shot 2018-12-06 at 3.27.21 PM

Screen Shot 2018-12-06 at 3.27.29 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>