நிதி ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி


Minister-Mangala-Samaraweera-640x400

2019ம் ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி 2019ம் வருடத்திற்கான ஒட்டுமொத்த அரச செலவினம் 4,470 பில்லியன் ரூபாவாகும் என நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

குறித்த சட்டமூலம் நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவால் அமைச்சரவைக்கு சமர்பிக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.(அ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>