புதிய ஜனாதிபதியொருவர் நாட்டுக்குத் தேவை – ஐ.தே.க.


nalin bandar

அரசாங்கத்தின் செயற்திட்டங்களை வெற்றிகரமாக முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்ல புதிய ஜனாதிபதியொருவர் அவசியமாகும் என ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

எதிர்வரும் காலத்தில் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு ஜனாதிபதியின் ஒத்துழைப்பு எந்தளவு தூரம் கிடைக்கும் என்பது பிரச்சினைக்குரியதாகும் என பிரதி அமைச்சர் நளின் பண்டார குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் முதலாவது நடாத்தப்பட வேண்டியது ஜனாதிபதித் தேர்தல் ஆகும். இந்த தேர்தலை நடாத்துவதன் ஊடாக நாட்டை ஸ்தீரப்படுத்த முடியும். ஜனாதிபதியின் கடந்த கால நடவடிக்கைகளை நாட்டு மக்கள் நன்கு அவதானிக்க முடியுமாக இருந்தது.

ஜனாதிபதி அரசாங்கத்துக்கு தொடர்ந்தும் ஒத்துழைப்பு வழங்குவாரா? என்ற சந்தேகம் எல்லோரிடமும் காணப்படுகின்றது. இதனால், ஏனைய தேர்தல்களுக்கு முன்னர் நாட்டுக்கு புதிய ஜனாதிபதியொருவரை தெரிவு செய்வது முக்கியமானதாகும் எனவும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.(மு)

 

 

2 comments

  1. 2014 இதேதான் சொல்லி புது ஜனாதிபதிய கொண்டு வந்தீங்க…திரும்பிவும் அதே படம் 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  2. New President need & New priminister also need

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>