முன்னாள் அமைச்சர் ஏ.ஆர். மன்சூர் – வாழ்வும் பணிகளும்”நூல் வெளியிட்டு விழா


Screen Shot 2019-01-09 at 10.03.35 AM

ஏ . ஆர் . மன்சூர் பவுண்டேசன் ஏற்பாட்டில் முன்னாள் வர்த்தக வாணிபத்துறை அமைச்சர் ஏ.ஆர். மன்சூர் பற்றி கல்முனை மாநகர சபை முன்னாள் உறுப்பினர் ஏ.எம்.பரக்கத்துள்ளா எழுதிய ” ஏ.ஆர். மன்சூர் – வாழ்வும் பணிகளும்”நூல் வெளியிட்டு விழா எதிர்வரும் சனிக்கிழமை (12) பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு கல்முனை உவெஸ்லி உயர்தர பாடசாலையின் நல்லதம்பி கூட்ட மண்டபத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.

மர்ஹூம் ஏ.ஆர். மன்சூரின் பாரியார் ஹாஜியானி ஸொஹறா மன்சூர் முன்னிலையில் கல்முனை மாநகர சபை உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சர் ஏ.ஆர்.மன்சூரின் புதல்வர் ரஹ்மத் மன்சூரின் தலைமையில் இடம்பெறவுள்ள இந்த நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் கட்சியின் தேசிய தலைவரும், நகரத் திட்டமிடல் , தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சர் ரஊப் ஹக்கீம் கலந்து கொள்ளவுள்ளார்.

மேலும் பேராதனைப் பல்கலைக் கழகத்தின் மொழித்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் எம் .ஏ .நுஃமான் நூல் ஆய்வுரையை வழங்கவுள்ளார். அத்துடன் தென்கிழக்குப் பல்கலைக் கழகத்தின் தமிழ் மொழித்துறைத் தலைவர், பேராசிரியர் றமீஸ் அப்துல்லாஹ்வினால் நூல் பற்றிய அறிமுகவுரையும், நூலாசிரியர் ஏ.எம் . பறக்கத்துள்ளாஹ் ஏற்புரையை நிகழ்த்தப்படவுள்ளது (ஸ)

– எம்.என்.எம்.அப்ராஸ் –

Screen Shot 2019-01-09 at 10.03.42 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>