உலக சந்தையில் எரிபொருள் விலை அதிகரிப்பு, உள்நாட்டில் குறைப்பு


lanka-petrol-problem

எரிபொருள் விலை நேற்று (10) நள்ளிரவு முதல் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, பெற்றோல் மற்றும் ஒட்டோ டீசல் என்பவற்றின் ஒரு லீட்டருக்கான விலை 2 ரூபாவினாலும், சுப்பர் டீசல் 3 ரூபாவினாலும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த வருடம் இறுதியாக ஒக்டோபர் 10 ஆம் திகதி எரிபொருள் விலை அதிகரிக்கப்பட்டது. இந்த அதிகரிப்பு உலக சந்தையில் ஒரு பீப்பா மசகு எண்ணெய் 85 டொலராக இருந்தபோது மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதேவேளை, கடந்த ஒக்டோபர் 26 ஆம் திகதி மசகு எண்ணெய்யின் விலை உலக சந்தையில் 58 அமெரிக்க டொலராக குறைவடைந்திருந்தது.

கடந்த டிசம்பர் 21 ஆம் திகதி ஒரு பீப்பா மசகு எண்ணெய்யின் விலை 52 டொலராக மீண்டும் குறைவடைந்திருந்தது.

இருப்பினும், உலக சந்தையில் தற்போது மசகு எண்ணெய்யின் விலை 59 அமெரிக்க டொலராக காணப்படுவதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது.    (மு)

 

எரிபொருள் வகை  தற்போதைய விலை லீட்டருக்கு விலை குறைப்பின் பின்னர்   ஒரு லீட்டருக்கு குறைப்பட்ட பெறுமதி 
 92 ரக ஒக்டைன்  125.00  123.00  2.00
  95 ரக ஒக்டைன்  149.00  147.00  2.00
 ஒட்டோ டீசல்  101.00  99.00  2.00
 சுப்பர் டீசல் 121.00  118.00  3.00

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>