அமைச்சர்கள் இருவரும் பிரதியமைச்சர் ஒருவரும் பதவிப்பிரமாணம்


Screen Shot 2019-01-11 at 11.05.41 AM

புதிய அமைச்சரவை அந்தஸ்தல்லாத அமைச்சர்கள் இருவரும் பிரதியமைச்சர் ஒருவரும் இன்று (11) முற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

இதற்கமைய தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சரவை அந்தஸ்தல்லாத அமைச்சராக ரவீந்திர சமவீரவும், விசேட பிரதேச அபிவிருத்தி அமைச்சரவை அந்தஸ்தல்லாத அமைச்சராக வி.ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அதேவேளை அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை பிரதியமைச்சராக பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

இதனிடையே அமைச்சர் தயா கமகேயிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அமைச்சுப் பதவியிலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய அவருக்கு சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சுப் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. (ஸ)

Screen Shot 2019-01-11 at 11.06.08 AM Screen Shot 2019-01-11 at 11.05.58 AM Screen Shot 2019-01-11 at 11.05.50 AM Screen Shot 2019-01-11 at 11.05.41 AM Screen Shot 2019-01-11 at 11.05.32 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>