ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் மனக் கசப்புக்களை வைத்திருப்பவர்கள் அல்லர்- தயா கமகே


Ranil-Maithri

அரசாங்கத்தில் தற்பொழுதுள்ள சிறு சிறு பிரச்சினைகள் எதிர்வரும் நாட்களில் நீங்கி விடும் என அமைச்சர் தயா கமகே தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதியிடம் சிறு மன வருத்தங்கள் சிலபோது இருக்க முடியும். நீண்ட காலத்துக்கு அவர் அதனை மனதில் வைத்திருக்க மாட்டார். பிரதமரும்  மனக் கசப்புக்களை வைத்திருப்பவர் அல்லவெனவும்  அவர் கூறியுள்ளார்.

பிரதி, இராஜாங்க அமைச்சர்கள் நியமனம் தாமதமாவது குறித்து தனியார் ஊடகமொன்று அவரிடம் வினவிய போதே இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  (மு)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>