உளுந்து இறக்குமதி வரி அதிகரிப்பு


image_50ca02fc11

இறக்குமதி செய்யப்படும் உளுந்துக்கான வரியை அதிகரிக்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

அதன்படி இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒருகிலோ உளுந்துக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த 125 ரூபா வரி 200 ரூபா வரை அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.

உள்நாட்டு உளுந்து பயிர்ச் செய்கையாளர்களை பாதுகாக்கும் நோக்கில் அரசு இந்த வரி அதிகரிப்பை மேற்கொண்டுள்ளதாக ஹெக்டர் கோபகடுவ கமநல ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிலையத்தில் சிரேஷ்ட விவசாய பொருளாதார நிபுணர் துமிந்த பிரியதர்ஷன தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>