இணக்கப்பாட்டு கூட்டணி தேசிய அரசாங்கத்துக்கான பிரேரணை சமர்ப்பிப்பு


நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணியுடன் இணக்கப்பாட்டு கூட்டணி தேசிய அரசாங்கம் ஒன்றை உருவாக்கும் பிரேரணை பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகத்திடம் இன்று (31) முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய முன்னணியும் நல்லாட்சி கொள்கைகளுக்கு உடன்பட்டுச் செல்லும் ஏனைய அரசியல் கட்சிகளையும் இணைத்துக் கொண்டு புதிய இணக்கப்பாட்டு கூட்டணி தேசிய அரசாங்கத்தை உருவாக்கவுள்ளதாகவும் அப்பிரேரணையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ராஜபக்ஷாக்களின் கடன் சுமைகளை செலுத்திக் கொண்டு மக்களுக்கு அதிகபட்ச உதவிகளை வழங்குவது மற்றும் நாட்டின் ஜனநாயகத்தை உறுதி செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகளுக்காக ஆதரவு வழங்கும் சகல கட்சிகளுக்கும் இணக்கப்பாட்டு கூட்டணி அரசாங்கத்துடன் இணைந்து கொள்ள முடியும் என சபைத் தலைவர் அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.

நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணியுடன் இணக்கப்பாட்டு கூட்டணி தேசிய அரசாங்கத்தில் இணையவுள்ள கட்சி எது என்பது தேசிய அரசாங்கம் அமைக்கும் பிரேரணைக்கான வாக்கெடுப்பு நடாத்தப்படும் போது பாராளுமன்றத்தில் கண்டுகொள்ள முடியும் எனவும் அமைச்சர் மேலும் கூறியுள்ளார்.    (மு)

One comment

  1. நிர்வாண நிர்வாகத்துக்கு அமைச்சரவையை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசரம்.
    வெட்கம்கெட்ட ஜனநாயகப் போராட்டப் போராளிகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>