ஹந்தஸ்ஸ அல் – மனார் தேசிய பாடசாலையின் இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி (Photos)


Screen Shot 2019-02-08 at 11.49.34 AM

உடுநுவர ஹந்தஸ்ஸ அல் – மனார் தேசிய பாடசாலையின் இல்ல விளையாட்டுப் போட்டிகளின் இறுதி நிகழ்வு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பாடசாலை மைதானத்தில் இடம்பெற்றது.

பாடசாலை அதிபர் எம்.ஜே.எம். ஹிஜாஸ் (நளீமி) தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக அல் மனாரின் பழைய மாணவரும், பிரபல சமூக சேவையாளரும், தொழிலதிபருமான அல்-ஹாஜ் எம்.ஆர்.எம் ராஸிக் கலந்து கொண்டதுடன், விஷேட அதிதியாக அல் மனாரின் பழைய மாணவரும் வர்த்தகருமான அல்-ஹாஜ் எம்.எச்.எம். ரிபாஸ் உள்ளிட்ட ஊர் பிரமுகர்கள், பழைய மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

– நுஸ்கி முக்தார் –

Screen Shot 2019-02-08 at 11.50.43 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.50.36 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.49.21 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.50.30 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.50.25 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.50.20 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.50.14 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.50.07 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.50.01 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.49.53 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.49.47 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.49.41 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.49.34 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.49.27 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.49.15 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.49.06 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.48.59 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.48.51 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.48.44 AM Screen Shot 2019-02-08 at 11.48.38 AM

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>