புத்தளம் குப்பைத்தளமாகும் திட்டத்திற்கு எதிராகப் போராட்டம்


Screen Shot 2019-02-14 at 10.37.03 AM

புத்தளம் இலங்கையின் குப்பைத்தளமாகும் திட்டத்தை எதிர்த்து பெப்ரவரி 13,14,15 ஆகிய தினங்கள் கறுப்பு நாட்களாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அந்தவகையில் நேற்று புதன்கிழமை இடம்பெற்ற எதிர்ப்பு முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளதாக ஏற்பாட்டுக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

அரச தனியார் அலுவலர்கள், மாணவர்கள், ஊழியர்கள் போன்றோர் தங்கள் வேலை நிலையங்களுக்கும், பாடசாலைகளுக்கும் கறுப்பு பட்டிகளை அணிந்தவர்களாகச் சென்றமை மக்களது எதிர்ப்பைச் சிறப்பாக படம்பிடித்துக் காட்டியதாகவும் ஏற்பாட்டுக்குக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளது.

Screen Shot 2019-02-14 at 10.37.03 AM Screen Shot 2019-02-14 at 10.36.58 AM Screen Shot 2019-02-14 at 10.36.53 AM Screen Shot 2019-02-14 at 10.36.43 AM Screen Shot 2019-02-14 at 10.36.36 AM Screen Shot 2019-02-14 at 10.36.28 AM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>