வரவு செலவுத் திட்டத்தின் இறுதிக் கட்ட வாக்கெடுப்பு ஏப்ரல் 5 இல்


sri-lanka-parliament-budget-860-720x480-720x4801

வரவு செலவுத் திட்டம் மீதான இறுதிக் கட்ட வாக்கெடுப்பு ஏப்ரல் 05 ஆம் திகதி பிற்பகல்  இடம்பெறுமெனவும் நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

வரவு செலவுத் திட்டம் மீதான இரண்டாம் வாசிப்பு விவாதம் நாளை 06ஆம் திகதி முதல் 12ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது. அன்றைய தினம் பிற்பகலில் இரண்டாவது வாசிப்புக்கான வாக்கெடுப்பு நடத்தவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரவு செலவுத் திட்டம் மீதான மூன்றாவது வாசிப்பு குழு நிலை விவாதம் இம்மாதம் 13ஆம் திகதி முதல் ஏப்ரல் 05ஆம் திகதி வரை நடத்தப்படவுள்ளது.

இம்முறை வரவு செலவுத் திட்டம் பொதுமக்களின் ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார். (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>