வரவு செலவுத் திட்ட யோசனை நன்று, செயற்படுத்த பணம் அச்சிட வேண்டும்- குமார வெல்கம


kumara welgama

வரவு செலவுத் திட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள யோசனைகளை  செயற்படுத்துவதற்கு  இந்தஅரசாங்கத்திடம் பணம் இல்லையெனவும், இதற்கு மத்தியில் செயற்படுத்த முனைவதாயின் அரசாங்கம் பணத்தை அச்சிட வேண்டும் எனவும் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் சிரேஷ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குமார வெல்கம தெரிவித்தார்.

நிதி அமைச்சினால் முன்வைக்கப்பட்ட 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டம் குறித்துக் கருத்துத் தெரிவிக்கையில் அவர் இதனைக் கூறினார்.

உண்மையில் வரவு செலவுத் திட்டம் சகல பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியிருக்கின்றது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை. இருப்பினும், இந்தத் திட்டங்களை இவ்வருடம் முடியும் வரையில் செயற்படுத்த அரசாங்கத்திடம் பணம் இல்லை என்பதே மறுக்க முடியாத உண்மையாகும் எனவும் அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டினார்.   (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>