மாவனல்லை ஸாஹிராக் கல்லூரி பழைய மாணவர் ஊடக சங்க பொது கூட்டம்


download

மாவனல்லை ஸாஹிராக் கல்லூரியின் பழைய மாணவர் ஊடக சங்கத்தின் (OZMA) வருடாந்த பொது கூட்டம் கல்லூரி அதிபர் ஜவாட் தலைமையில் எதிர்வரும் ஞாயற்றுக்கிழமை (24/03/2019) காலை 9 மணிக்கு கல்லூரி கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இதன்போது 2019-2020 ஆம் ஆண்டுக்கான நிர்வாக தெரிவு இடம்பெறவுள்ளதோடு, ஸாஹிராக் கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்ட ஏற்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் தெரிவாகும் பழைய மாணவர் ஊடக சங்கத்துக்கும் உள்ளமையால் இம்முறை பொதுக் கூட்டத்துக்கு அதிகளவான பழைய மாணவர்கள் ஆவலுடன் கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தெரிவாகும் பழைய மாணவர் ஊடக சங்கம் நிர்வாக குழு பாடசாலைக்கும், பாடசாலையின் எதிர்காலத்துக்கும் நன்மை தரும் வகையிலேயே அமைய வேண்டும் என்பதே பழைய மாணவர்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>