அனுராதபுரத்தில் ரயில் தடம்புரள்வு, வடக்கு பாதை ரயில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிதம்


1685971152train

யாழ்ப்பாணம் முதல் பெலியத்தை வரை பயணித்த ரயில் அனுராதபுரம் சாலியபுர பிரதேசத்தில் தடம்புரண்டுள்ளதாக ரயில்வே கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.

இதனால், வடக்கு நோக்கிய ரயில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிதமடைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.  (மு)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>