பிரதமர் ரணில் புண்ணிய காலத்தில் நுவரெலியாவில் வழிபாடு


1 (5)

பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க புண்ணிய காலப் பகுதியில் நுவரெலிய மாகஸ்தொட ஸ்ரீ சேனானந்தாராம விகாரைக்குச் சென்று சமய வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இன்று (14) நண்பகல் அந்த விகாரைக்கு வருகை தந்த பிரதமர் விகாராதிபதி கலகஹகந்தே விஜித தேரர் உட்பட மகா சங்கத்தினர் பலரின் பிரித் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

இந்த நிகழ்வில் தகவல் ஊடகத்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு என்பவற்றுக்கான இராஜாங்க அமைச்சர் ருவன் விஜேவர்தன கலந்துகொண்டுள்ளார்.  (மு)

 

1 (5)

1 (6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>