இலவச Beauty Culture பாடநெறி ஆரம்பம்


Screen Shot 2019-04-17 at 12.45.07 PM

மேல் மாகாண சபை உறுப்பினர் அல்-ஹாஜ் ஷாபி ரஹீமின் அனுசரணையில், அத்தனகல்ல பிரதேச செயலகத்தினால், கஹட்டோவிட்ட முஸ்லிம் லேடீஸ் ஸ்டடி ஸர்கிலினால் நடாத்தப்படவுள்ள மூன்று மாத இலவச Beauty Culture பயிற்சி நெறி, எதிர்வரும் 22.04.2019 திங்கள் மாலை 2.00 மணிக்கு ஆரம்பமாகவுள்ளது.

இந்த பாடநெறியில் இணைய விரும்புவோர் கஹட்டோவிட்ட முஸ்லிம் லேடீஸ் ஸ்டடி ஸர்கில் காரியாலயத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளமுடியும்

தொடர்புகளுக்கு : 075 981 4970

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>