சுகாதார துறையில் பாரிய முன்னேற்றங்கள்


rajitha senaratne

அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்ன சுகாதார அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் சுகாதார துறையில் பாரிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதை அவதானிக்க முடியும் என்று ஒன்றிணைந்த சுகாதார தொழிற்சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

மருந்துகளின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, கண் வில்லைகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றமை சிறப்பம்சமாகும் என தொழிற்சங்கத்தின் தலைவர் சமன் ரத்னபிரிய தெரிவித்துள்ளார்.(அ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>