தேசிய பாடசாலையில் 3 வருடச் சேவையைப் பூர்த்தி செய்த ஆசிரியர்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி


Akila-Viraj-Kariyawasam-11

தேசிய பாடசாலையில் மூன்று வருடங்கள் சேவையைப் பூர்த்தி செய்த ஆசிரியர்களுக்கு தங்களின் பிள்ளைகளை அதே பாடசாலையில் இணைத்துக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பு அளிக்குமாறு கல்வி அமைச்சர் அகில விராஜ் காரியவசம் அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

பல்லாயிரக் கணக்கான மாணவர்களின் கற்றல் – கற்பித்தல் பணிகளில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் தமது பிள்ளைகளைத் தாம் பணிபுரியும் பாடசாலைகளில் எந்தவொரு முரண்பாடும் இன்றி இணைத்துக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பளிக்கும் முகமாகக் கல்வி அமைச்சர் குறித்த ஆலோசனையை அதிகாரிகளுக்கு வழங்கியுள்ளார்.

இதற்கமைய 1,5,6 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்புகள் தவிர ஏனைய இடைநிலை வகுப்புகளுக்கு ஆசிரியர்கள் தங்களின் பிள்ளைகளை இணைத்துக்கொள்ளலாம். (ஸ)

2 comments

  1. Alabdeen Abdul Uyoob

    Baba hookung statement

  2. Alabdeen Abdul Uyoob

    Baba hookung statement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>