எரிபொருள் விலை சூத்திர குழு இன்று கூடுகிறது


Screen Shot 2019-07-10 at 4.14.29 PM

எரிபொருள் விலைகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது தொடர்பில் தீர்மானம் மேற்கொள்வதற்காக எரிபொருள் விலை சூத்திர குழு இன்று 6 மணிக்கு நிதி அமைச்சில் ஒன்றுகூடவுள்ளது.

எரிபொருள் விலை சூத்திரத்திற்கமைய ஒவ்வொரு மாதமும் 10 ஆம் திகதி எரிபொருள் விலைகளில் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்நிலையில் கடந்த மாதம் எரிபொருள் விலை சூத்திரத்திற்கு அமைய 92 ஒக்டெய்ன் வர்க்க பெற்றோலின் விலை 3 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>