ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் இன்று ஆஜராக முடியாது- அமைச்சர் காமினி


108384299413717099541543148680gamini-jayawickrama2

அரச நிறுவனங்களில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் ஊழல் மோசடிகள் குறித்து கண்டறிவதற்கு நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழு முன்னிலையில் இன்று (13) ஆஜராக முடியாது என புத்தசாசன அமைப்பர் காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா அறிவித்துள்ளார்.

மஹபொல புலமைப்பரிசில் நிதியத்தில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்து சாட்சி வழங்கவே இன்று அவர் ஆணைக்குழுவில் ஆஜராகுமாறு வேண்டப்பட்டிருந்தார்.

தனக்கு இன்று வர முடியாது எனவும் வேறு ஒரு தினத்தை தனக்கு ஒதுக்கித் தருமாறும் அமைச்சர் ஆணைக்குழுவைக் கேட்டுள்ளார். இதன்படி அவருக்கு வேறு ஒரு தினத்தை வழங்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக ஆணைக்குழுவின் பேச்சாளர் ஒருவர் கூறியுள்ளார்.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>