பொலிஸாரின் பதவி உயர்வு பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு


1510560761-3-ruwan

பொலிஸ் பதவி உயர்வு தொடர்பில் பிரச்சினை இருப்பதாகவும் அவற்றை விரையில் தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமெனவும் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சருமான ருவன் வியஜவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார்.

பாராளுமன்றத்தில் இன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டொக்டர் நலின் டி ஜயதிஸ்ஸ வாய் மூலம் கேட்ட கேள்வி ஒன்றிற்க்கு அமைச்சர் பதிலளித்தார்.

உப பொலிஸ் பரிசோதகர் பதவியில் 10 வருட கால சேவையை பூர்த்தி செய்த 539 உபபொலிஸ் பரிசோதகர்கள் மற்றும் 56 மகளிர் உபபொலிஸ் பரிசோதகர்கள் தற்பொழுது பொலிஸ் பரிசோதகர் பதவிக்கு தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

புதிதாக பதவியில் இணைத்துக்கொள்ளல் மற்றும் பதவி உயர்வு விதிமுறைகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்த பின்னர் அதற்க்கு அமைவாக பதிவி உயர்வு வழங்குவதற்க்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் கூறிப்பிட்டார்.

புதவி உயர்வு தொடர்பில் பிரச்சினை உண்டு, அவற்றை தீர்ப்பதற்க்கு நடவக்கை மேற்கொள்ளப்படும். பொலிஸாருக்கு உரிய அடிப்படை வசதிகள் செய்வதற்க்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.(அ)

-தகவல் திணைக்களம்-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>