லோட்டஸ் வீதிக்கு தற்காலிக பூட்டு


1542014164-Lotus-Road-closed-B

கொழும்பு லோட்டஸ் வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

விசேட தேவையுடைய இராணுவ வீரர்களின் ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாகவே குறித்த வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>