பிரான்ஸிடமிருந்து அதிநவீன ரக யுத்த விமானம் இன்று இந்தியாவிடம்


dee

பிரான்ஸிடமிருந்து இந்தியா ரஃபேல் ரக யுத்த விமானமொன்றை இன்று கொள்வனவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

பிரான்ஸ் நாட்டின் தஸ்ஸோ நிறுவனத்திடம் அதிநவீன வசதிகள் கொண்ட 36 ரஃபேல் ரக யுத்த விமானங்களை 59 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் வாங்க இந்தியா கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு  ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி முதலாவது விமானமே இவ்வாறு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது.  (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>