இம்முறை ஜனாதிபதித் தேர்தலில் ஒரு வாக்காளருக்கான செலவு !


elec

ஜனாதிபதித் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் ஒவ்வொரு வேட்பாளருக்காகவும் அரசாங்கம் 360.00 ரூபாவை செலவு செய்வதாக தேர்தல் வன்முறைகள் குறித்து கண்காணிக்கும் நிலையத்தின் தேசிய அமைப்பாளர் மஞ்ஜுல கஜநாயக தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்காக 550 கோடி ரூபா செலவு செய்யப்படவுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்த செலவின் அடிப்படையில் ஒரு வாக்காளரின் செலவு கணிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ விவசாய ஆய்வு நிலையத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனைக் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்கு தேர்தல்கள் திணைக்களம் 712 மில்லியன் ரூபாவை செலவிட்டுள்ளது. இதன்படி, அத்தேர்தலில் வாக்களிக்கும் ஒரு வேட்பாளருக்கு 54.00 ரூபாவை செலவிட்டுள்ளது.

2010 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதித் தேர்தலில் 1825 மில்லியன் ரூபாவை செலவு செய்துள்ளது. இதன்படி ஒரு வாக்காளருக்கு அத்தேர்தலில் 132.00 ரூபாவை அரசாங்கம் செலவு செய்துள்ளது.

2015 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதித் தேர்தலில் தேர்தல்கள் திணைக்களம் 2705 மில்லியன் ரூபாவை செலவு செய்ததன் மூலம் ஒரு வாக்காளருக்கு 180.00 ரூபாவை செலவு செய்துள்ளதாகவும் அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.   (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>