எதிர்க் கட்சிக்கு அரச ஊடகங்களில் வாய்ப்பளிப்பதே எமது நோக்கம்- அமைச்சர் பந்துல


Bandula Gunawardena

எதிர்க்கட்சியின் பணியை மேற்கொள்வதற்கு அரச ஊடகங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குவதே எமது பிரதான நோக்கமாகும் என தகவல் தொலைத் தொடர்பு, உயர் கல்வி,தொழில்நுட்ப மற்றும் புத்தாக்க அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

அவமதிப்புகள், சேறுபூசல்கள் அற்ற முதிர்ச்சியான ஊடக சம்பிரதாயமொன்றை உருவாக்குவதே அரசாங்கத்தின் நோக்கம் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

நேற்று(26) தகவல் ஊடகத்துறை அமைச்சில் தனது பொறுப்புக்களை ஏற்று உரையாற்றுகையிலேயே அவர் இதனைக் கூறியுள்ளார்.

சுதந்திர ஊடகவியலாளர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்கள், அவமதிப்புகள், தாக்குதல்கள் என்பவற்றுக்கு கடுகளவும் ஒத்துழைப்பு வழங்க மாட்டேன். ஊடகத் துறை தொடர்பில் முன்னெடுக்கப்படும் வன்முறைகளுக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பங்களிக்கப்போவதில்லை எனவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.   (மு)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>