பதுரியன்ஸ் பேஷ் – கிண்ண அறிமுக விழா


baduriya

மாவனல்லை பதுரியா மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர்களுக்கிடையே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ‘பதுரியன்ஸ் பேஷ்’ புட்சால் ஆட்டத்தின் கிண்ண அறிமுக விழா கடந்த ஞாயிறன்று (04) கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

எதிர்வரும் 11 மற்றும் 12ஆம் திகதிகளில் நடைபெறவுள்ள ‘பதுரியன்ஸ் பேஸ்’ புட்சால் ஆட்டத்தை பதுரியா பழைய மாணவர் அமைப்பின் கொழும்பு கிளை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

பதுரியன்ஸ் பேஷ் புட்சால் ஆட்டத்தின் கிண்ண அறிமுக விழாவை கல்லூரி அதிபர் நிஸ்தார் அவர்கள் ஆரம்பித்து வைத்தார்.

ஜனவரி 11 மற்றும் 12ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ள புட்சால் ஆட்டம் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
image00013

image00031

image00035

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>