பதற்ற நிலை குறித்து சவுதியிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகம் வெளியிட்ட அறிவித்தலுக்கு விளக்கம்


saudi

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள பதற்ற நிலைமை குறித்து சவுதியிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகம் அந்நாட்டிலுள்ள இலங்கையர்களுக்கு விடுத்த விசேட அறிவித்தலுக்கு விளக்கம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே வெளியிட்ட அறிவித்தலில்,

அதிக சனநடமாட்டம் உள்ள இடங்களிலிருந்து ஒதுங்கியிருக்குமாறும், அவசியமற்ற வெளிப்பயணங்களை தவிர்ந்து கொள்ளுமாறும் தூதரகம் கேட்டுள்ளது.

தனது கடவுச் சீட்டை எந்த நேரத்திலும் தயாராக வைத்திருக்குமாறும் சவுதி தூதரகம் அந்நாட்டிலுள்ள இலங்கையர்களைக் கேட்டுள்ளது.

பின்னர், அந்த அறிவித்தல் குறித்து விளக்கமளிக்கும் மற்றுமொரு அறிவித்தலையும் தூதரகம் விடுத்துள்ளது. அதில், சவுதியிலுள்ள இலங்கையர்கள் தேவையற்ற அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லையெனவும், ஏற்கனவே உள்ள அறிவித்தல் அவதானத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.   (மு)

embasy

saudi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>