பொன்சேகாவின் உரை முஸ்லிம்கள் தொடர்பில் ஐ.தே.க.யின் இனவாத சொரூபம்- சேமசிங்க


shehan-semasinghe-2

கடந்த ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கம் தமிழ் – முஸ்லிம் மக்களுடன் கொண்டிருந்த உறவு என்னவென்பதை பீல்ட் மார்சல் சரத் பொன்சேகாவின் அன்றைய பாராளுமன்ற உரையிலிருந்து நாட்டுக்குத் தெளிவாகியுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான் சேமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய புலனாய்வுப் பிரிவின் அதிகாரியாக முஸ்லிம் ஒருவரை ஜனாதிபதி எவ்வாறு நியமிக்க முடியும் என மக்கள் சபையில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் முக்கிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்புகின்றார்.

கடந்த அரசாங்கம்தான் முஸ்லிம்களுக்கு தமிழர்களுக்கு நன்மை செய்ததாக கருதிக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு இது ஒன்றே ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கம் எப்படி இனங்களுடன் நடந்துகொண்டிருந்தது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள சிறந்த ஆதாரம் ஆகும் எனவும் இராஜாங்க அமைச்சர்  குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸ எதிர்பார்த்தது போன்று தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் அவருக்கு ஆதரவு வழங்கவில்லைதான். இருப்பினும், அவர் முழுநாட்டு மக்களுக்கும் ஜனாதிபதி என்பதை அவர் தனது முதலாவது உரையிலேயே கூறியிருந்தார்.

அவர் பதவிகள் வழங்கும் போது இனம், மதத்தைப் பார்ப்பதில்லை. தகுதியையும், திறமையையுமே பார்க்கின்றார். இது இவ்வாறிருக்க ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் நிலைப்பாடு இவ்வாறு காணப்படுகின்றது. இந்த நிலை தெளிவாக தெரிந்த பின்னரும் தமிழ், முஸ்லிம்கள் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளதாகவும் இராஜாங்க அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.   (மு)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>