சிறுகதை

ஒரு சோடி செருப்பு – (சிறு கதை)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“உம்மா… அவசரமா வாங்க லேட் ஆகுது” வாயிலில் இருந்தபடி பரபரத்தாள் ஆயிஷா. “இருடி… வாரன்.” என்றபடி வாசலுக்கு வந்தான் ரஹ்மா. வழமை போல் அவள் கையிலிருந்த பாத்திரம் ஆயிஷா கைக்கு மாறியது. “கவனமா பாரூக் மாமாட கடைல குடுத்துட்டு போங்கோ மகள் 150 இடியப்பம் இரிக்கி” என்ற தாயின் வார்த்தைகள் முடியுமுன்னே “சரி உம்மா என்று ...

Read More »